codetomake.com

Důchodová reforma

2023.08.28 02:56Navigace

Přejít k obsahu ×

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily . Vedou na falešné stránky, které se tváří jako oficiální web. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte .

Důchodová reforma

MPSV Úřad práce ČR ČSSZ SÚIP Další portály Vyhledávání Čeština CZ Angličtina EN Přihlášení Zavřít Průvodce

Průvodce

Práce a zaměstnání Podpora zaměstnanosti pro zaměstnavatele a OSVČ Dávky a příspěvky Život a práce v zahraničí Změny, souhlasy a přístup k informacím Statistiky Analytické a koncepční materiály z oblasti zaměstnanosti Osoby se zdravotním postižením Pro úřady a poskytovatele služeb Pro vývojáře software Ministerstvo

Ministerstvo

O MPSV Ministr Vedení ministerstva Úřední deska MPSV Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů resortu Média a veřejnost Právní předpisy Dotace a veřejné zakázky Věda a výzkum v rámci resortu MPSV Projekty EU Důležité odkazy (specializované registry) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) Komise pro spravedlivé důchody Národní plán obnovy Operační program zaměstnanost Působnost MPSV

Působnost MPSV

Důchodové pojištění Náhradní výživné Nemocenské pojištění Pomoc v hmotné nouzi Práce a právo Příjmy a životní úroveň Rodina a ochrana práv dětí Senioři a politika stárnutí Sociální pojištění Sociální práce a sociální služby Státní sociální podpora Zahraniční vztahy a EU Zahraniční zaměstnanost Zaměstnanost Zdravotní postižení Formuláře Kontakty Působnost MPSV Důchodové pojištění Důchodová reforma

Důchodová reforma

Reforma důchodového systému

Složme se, aby se z toho naše děti nesložily. Změnu systému musíme provést co nejdříve. Jinak se naše děti férového důchodu nedočkají a ve stáří se budou muset postarat samy o sebe.

V České republice funguje tzv. plně průběžný důchodový systém. To zjednodušeně znamená, že pracující lidé, kteří do důchodového systému přispívají, ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ, financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Průměrná doba dožití obyvatel však stále stoupá. A tím pádem roste a nadále bude růst počet osob v důchodovém věku, kteří ze systému potřebují čerpat. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Především pokud se sejdou slabé ročníky ekonomicky aktivních obyvatel se silnými ročníky, které odejdou do důchodu, může nastat velký nedostatek prostředků k výplatě takových penzí, na jaké jsme zvyklí.

Máme nejvyšší čas tomu předejít. Čím dříve dojde ke změně nastaveného systému, tím lépe se nám podaří rozložit negativní dopady stárnutí populace. Změna je nutná ale také v dalších parametrech, jako je například omezení předčasných důchodů, úprava pojištění OSVČ, zpomalení růstu nových důchodů a dalších. Všechna tato opatření jsou součástí návrhu vládní důchodové reformy.

Komentáře k důchodové reformě

Ing. Marian Jurečka

ministr práce a sociálních věcí

„Zajistíme důstojné a férové důchody nejen dnešních seniorů, ale i budoucích generací.“

více ZDE

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ekonomka a vysokoškolská pedagožka, bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody

„Čím později reforma bude hotová, tím více bodou změny bolestivé. Mladí lidé potřebují záruky, že jim základní příjem ve stáří zajistí stát.“

více ZDE

Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Člen poradního týmu ministra práce a sociálních věcí k důchodové reformě, ekonom z akademického pracoviště CERGE-EI, zástupce výkonného ředitele thing tanku IDEA

„Reforma musí odstranit závažné nespravedlnosti současného důchodového systému.“

více ZDE

Ing. Helena Horská, PhD.

Členka Národní ekonomické rady vlády, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s.

„Je alarmující, že prostředky odvedené na důchodovém pojištění v době ekonomické aktivity populačně nejsilnějších ročníků nestačí na pokrytí výdajů.“

více ZDE

doc. Petr Janský, PhD.

Člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom a vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky na UK

„Potřebujeme zabezpečit udržitelné financování důchodů pro důchodce dnes i v budoucnu.“

více ZDE

Výpočet a výše dávky starobního důchodu

Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměra.
Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu .

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok (365 dní) důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) vám náleží 1,5 % výpočtového základu . Pokud již vznikl nárok na důchod, ale výdělečná činnost dále pokračuje a není podána žádost o důchod, navyšuje se důchod o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti.

Podrobnější informace a orientační výši starobního důchodu si spočítáte na důchodové kalkulačce ČSSZ .

Poslední aktualizace: 12. 7. 2023

Menu MPSV Ministerstvo Působnost MPSV Formuláře Kontakty Další portály MPSV Jenda – Klientská zóna MPSV Úřad práce ČR Česká správa sociálního zabezpečení Státní úřad inspekce práce Operační program Zaměstnanost Co je nového Novinky Pro média Možnosti přihlašování RSS Sociální média Facebook Twitter Youtube Instagram Prohlášení o přístupnosti Mapa stránek © Ministerstvo práce a sociálních věcí